Registrace nového klienta

Výběr typu registrace

Výběr typu klienta

Kontaktuje prosím naše obchodní oddělení, vytvoříme Vám nabídku na míru.
Základní informace klienta
*
Tyto údaje budou uvedeny na Vašich právních a daňových dokladech.
Adresy klienta

Sídlo - adresa podle obchodního rejstříku nebo živnostenského listu či sídlo ekonomické jednotky

*
* *

Korespondenční adresa - adresa uvedená na fakturách jako příjemce

*
* *

Údaje pro fakturaci

*
Alespoň jedno z polí 'Číslo popisné' nebo 'Číslo orientační' musí být zadáno.
Bankovní účet pro úhrady služeb
Požadované dokumenty
Smazat
Smazat
Smazat
Pokud není doloženo Osvědčení o registraci, má se za to, že klient je neplátcem DPH.

Součet velikostí všech nahrávaných souborů musí být menší než 8 MB. Pokud je větší, nenahrávejte prosím tyto soubory zde, ale je zašlete emailem na adresu info@firstbuysale.cz.
Zadání administrátorského účtu
*
Souhlas s obchodními podmínkami a uzavření Smlouvy o poskytování služeb

Výběr tarifu

Registrací subjekt/Klient a Provozovatel uzavírají Smlouvu o poskytování služeb Portálu FBS jako smlouvu v elektronické podobě uzavřenou na dálku použitím elektronické komunikace.
Klient registrací souhlasí s Všeobecnými Obchodními Podmínkami (VOP) tak, jak jsou na portálu uvedeny.
Pokud je mezi Provozovatelem a Klientem uzavřena zvláštní smlouva, mají před VOP přednost ustanovení v této zvláštní smlouvě.
Cenová a platební ujednání se pro klienty – Dodavatele nesjednávají, přístup na portál je bezplatný. Rozsah služeb zahrnuje využití portálu a jeho funkčností tak, jak jsou aktuálně přístupné.

Pozn.: pojmy „Klient, Provozovatel, Smlouva o poskytování služeb Portálu FBS, Rozsah služeb“ a cenová a platební ujednání (podmínky) jsou pojmy definované ve VOP.

Rekapitulace údajů

Základní informace klienta
Adresy klienta

Sídlo

Korespondenční adresa
Zadání administrátorského účtu
Bankovní účet pro úhrady služeb
Požadované dokumentyZvolený tarif* povinný údaj